hotline 0988 022 148
Đổi, trả trong vòng 30 ngày Đổi, trả trong vòng 30 ngày
Miễn phí giao hàng 10km Miễn phí giao hàng 10km
Giá tốt nhất Hàng chính hãng - Giá tốt nhất

Jamon Iberico

Bellota hand sliced montesano - Thịt đùi Iberico Bellota muối 36 tháng cắt lát bằng tay
Bellota hand sliced montesano - Thịt đùi Iberico Bellota muối 36 tháng cắt lát bằng tay
Iberico là giống thịt heo đen của Tây Ban Nha. Nổi...
680,000 đ
LOIN (LOMO) Iberian Bellota Montesano - Thịt lưng Iberico Bellota 36 tháng muối cắt lát
LOIN (LOMO) Iberian Bellota Montesano - Thịt lưng Iberico Bellota 36 tháng muối cắt lát
Iberico là giống thịt heo đen của Tây Ban Nha. Nổi...
285,000 đ
Chorizo Iberian CEBO Montesano - Xúc xích cay Iberico Cebo muối cắt lát
Chorizo Iberian CEBO Montesano - Xúc xích cay Iberico Cebo muối cắt lát
Iberico là giống thịt heo đen của Tây Ban Nha. Nổi...
185,000 đ
Salchichon Iberian CEBO Montesano - Xúc xích khô Iberico Cebo muối 24 tháng cắt lát
Salchichon Iberian CEBO Montesano - Xúc xích khô Iberico Cebo muối 24 tháng cắt lát
Iberico là giống thịt heo đen của Tây Ban Nha. Nổi...
185,000 đ
Ham sliced Gran Reserva Montesano Serrano-Thịt đùi sau Serrano 15 tháng muối cắt lát
Ham sliced Gran Reserva Montesano Serrano-Thịt đùi sau Serrano 15 tháng muối cắt lát
Iberico là giống thịt heo đen của Tây Ban Nha. Nổi...
245,000 đ
Đùi sau Serrano không xương - Gran Reserva
Jamon Ham boneless Gran Reserva Montesano - Không xương
Đùi sau Serrano không xương - Gran Reserva
1,430,000 đ
Jamon Ham Reserva Montesano
Jamon Ham Reserva Montesano
Đùi sau Serrano có xương – Reserva ( Đùi heo...
980,000 đ
Paleta CEBO bonein Montesano
Đùi trước Paleta CEBO bonein Montesano - 24 tháng
Đùi trước Iberico Cebo có xương, ướp muối trên...
1,280,000 đ
Paleta CEBO de Campo bonein Montesano
Đùi trước Paleta CEBO de Campo bonein Montesano - 30 tháng
Đùi trước Iberico CEBO có xương loại đặc biệt,...
1,480,000 đ
Jamon CEBO bonein Montesano - 24 tháng
Jamon CEBO bonein Montesano - 24 tháng
Đùi sau Iberico Cebo có xương, ướp muối trên 24...
1,690,000 đ
Jamon Cebo de Campo Bonein Montesano - 30 tháng
Jamon Cebo de Campo Bonein Montesano - 30 tháng
Đùi sau Iberico CEBO có xương loại đặc biệt, ướp...
1,850,000 đ
Paleta Bellota bonein Montesano đùi trước
Đùi trước Paleta Bellota bonein Montesano - 36 tháng
Đùi trước Iberico Bellota có xương, ướp muối...
2,100,000 đ
12
Sản phẩm gợi ý
Ý kiến khách hàng