hotline 0988 022 148
Đổi, trả trong vòng 30 ngày Đổi, trả trong vòng 30 ngày
Miễn phí giao hàng 10km Miễn phí giao hàng 10km
Giá tốt nhất Hàng chính hãng - Giá tốt nhất

Đồ nguội

Đùi heo muối 24 tháng cắt lát
Đùi heo muối 36 tháng cắt lát (cắt bằng tay tại Tây Ban Nha)
Được cắt lát từ đùi heo muối Iberico 36 tháng...
615,000 đ
Đùi trước không xương 36 tháng
Đùi trước không xương 36 tháng - Centro Paletas Bellota G.R Boneless Shoulder (deboned)
Đùi heo iberico trước nguyên xương 36 tháng với...
3,200,000 đ
Đùi sau không xương 36 tháng
Đùi sau không xương 36 tháng - Centro Jamon Iberico G.R Boneless
Đùi heo iberico sau không xương 36 tháng với trọng...
4,220,000 đ
Paleta Iberico Bellota G.R shoulder
Đùi heo Iberico trước có xương 36 tháng - Paleta Iberico Bellota G.R shoulder
Đùi heo iberico trước nguyên xương 36 tháng với...
1,990,000 đ
Jamon Iberico Bellota Gran Reserva
Đùi heo muối Iberico - đùi sau có xương 36 tháng - Jamon Iberico Bellota Gran Reserva
Đùi heo iberico sau nguyên xương 36 tháng với trọng...
2,840,000 đ
Đùi heo muối 24 tháng cắt lát
Đùi heo muối 24 tháng cắt lát (cắt bằng tay tại Tây Ban Nha)
Được cắt lát từ đùi heo muối Iberico 24 tháng...
448,000 đ
Đùi heo trước không xương Iberico
Đùi heo trước không xương Iberico - Centro Paletas Iberico Cebo Boneless Shoulder
Đùi heo muối Iberico không xương 24 tháng - Centro...
1,850,000 đ
Đùi sau không xương 24 tháng
Đùi sau không xương 24 tháng- Centro Jamon Iberico Cebo
Đùi sau không xương heo iberico 24 tháng với...
2,085,000 đ
Đùi heo muối Iberico trước có xương 24 tháng - Paleta Iberico Cebo
Đùi heo muối Iberico trước có xương 24 tháng - Paleta Iberico Cebo
Đùi heo muối Iberico trước có xương 24 tháng -...
1,090,000 đ
Jamon Iberico Cebo đùi heo iberico 24 tháng
Đùi sau có xương Iberico 24 tháng - Jamon Iberico Cebo
Đùi sau nguyên xương heo iberico 24 tháng với...
1,430,000 đ
Sản phẩm gợi ý
Ý kiến khách hàng